Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal vor fi completate!

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul hotărârii Guvernului pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2010.

În aplicarea art.III din Legea nr. 33/2020, pentru actualizarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000, prin proiectul de referinţă se propun următoarele:
-definirea termenului de „unitate”, în sensul prevederilor art.3 alin.(1) din norme, ca instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru titularii dreptului la concediu paternal care nu sunt asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat respectiv poliţiştii, cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
-reglementarea sursei bugetare din care se acordă drepturile băneşti, aferente concediului paternal, poliţiştilor, cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.