Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a adoptat programul său de lucru pentru 2021

Comisia a adoptat programul său de lucru pentru 2021 menit să facă Europa mai sănătoasă, mai echitabilă şi mai prosperă, accelerând totodată transformarea sa pe termen lung într-o Europă mai verde, care să fie pregătită pentru era digitală.

Acesta conţine noi iniţiative legislative circumscrise tuturor celor şase ambiţii emblematice menţionate în Orientările politice ale preşedintei von der Leyen şi urmează primului său discurs privind starea Uniunii.

În paralel cu îndeplinirea priorităţilor stabilite în acest program de lucru, Comisia va continua să depună toate eforturile pentru a gestiona criza şi pentru a spori rezilienţa economiilor şi a societăţilor Europei.