Categories
Ştiri Transporturi

Ce condiţii trebuie să îndeplinească un autovehicul pentru a fi considerat nou?

În Monitorul Oficial nr. 964/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1867/2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020 – 2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020.

Este considerat autovehicul nou orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/ autospecializată uşoară sau orice cvadriciclu, cu sistem de propulsie electric hibrid (plug – in) sau pur electric care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înmatriculat/înmatriculată pentru prima dată cu cel mult 6 luni în urmă, inclusiv, faţă de data vânzării şi care nu depăşeşte 6.000 km inclusiv;
b) înmatricularea prevăzută la lit. a) este pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/ partenerului autorizat, iar autovehiculul a fost utilizat pentru activităţi de DRIVE – TEST/DEMO;
c) este comercializat de către producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar, sau cel care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
(i) a fost înmatriculat/înmatriculată tehnic cel mult o dată într-un alt stat membru, fără drept de circulaţie pe drumurile publice, exclusiv pentru realizarea operaţiunilor necesare importării de către producătorul validat, în vederea comercializării prin Program;
(ii) a fost importat de către producătorul validat exclusiv în vederea vânzării pe piaţa românească şi are 0 km la data comercializării prin Program;
(iii) a fost radiat din evidenţele autorităţilor competente din statul membru în care s-a efectuat înmatricularea tehnică prevăzută la pct. (i).