Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Noul raport privind starea naturii subliniază persistența presiunilor asupra naturii Europei

Declinul habitatelor şi al speciilor protejate continuă încă, fiind cauzat în principal de agricultura intensivă, de urbanizare, de activităţile forestiere nesustenabile şi de modificările aduse habitatelor de apă dulce.

Habitatele sunt afectate, de asemenea, de poluarea aerului, a apei şi a solului, precum şi de schimbările climatice, de exploatarea excesivă a animalelor prin recoltarea ilegală şi activităţi de vânătoare şi de pescuit nesustenabile. Dacă nu este remediat, acest declin va duce în mod inevitabil la eroziunea continuă a biodiversităţii noastre şi a serviciilor vitale pe care aceasta le oferă, punând în pericol sănătatea şi prosperitatea umană.

Raportul subliniază nevoia clară de a lua măsuri, dacă dorim să avem vreo şansă reală de a înscrie biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030, aşa cum se prevede în noua Strategie a UE privind biodiversitatea. În acest sens, va fi esenţial să se asigure punerea în aplicare deplină a obiectivelor şi a ţintelor propuse în strategia menţionată, precum şi în Strategia „De la fermă la consumator”.