Categories
Economie Ştiri

Cum se realizează stabilirea volumului materialelor lemnoase?

A fost completată Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.

Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează, după caz:
a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;
b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;
c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se aşază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliţi pe grupe de specii;
d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci şi fascine, se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, cu două zecimale;
e) celelalte materiale lemnoase şi produse din lemn se măsoară după metodele specifice; volumul exprimat în unităţi convenţionale se echivalează în mc.