Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Categoriile de informaţii confidenţiale gestionate la nivelul Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Categoriile de informaţii şi documente gestionate la nivelul ANRE, considerate a fi confidenţiale, precum şi categoriile de persoane cărora acestea le pot fi comunicate au fost aprobate de Ordinul nr. 179/2020.

Sunt confidenţiale:
-documentele întocmite înainte, în timpul sau în urma desfăşurării acţiunilor de control (note de necesitate, note de sesizare, mandate de control/sancţionare, înştiinţări privind acţiunile de control, corespondenţă, rapoarte de control, procese – verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, referate privind propunerea de suspendare/retragere a licenţelor/atestatelor/autorizaţiilor);
-corespondenţă/răspunsuri la solicitările persoanelor fizice şi operatorilor economici care conţin date şi informaţii primite de la operatorii economici care au specificat caracterul de confidenţialitate;
-contracte de achiziţie energie electrică sau gaze naturale şi/sau de vânzare – cumpărare energie electrică/gaze naturale încheiate cu furnizorii de energie electrică/gaze naturale transmise de către cumpărător.