Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unităţile administrativ – teritoriale pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Unităţile administrativ – teritoriale, care nu pot înfiinţa, organiza şi gestiona serviciul public de canalizare pentru toate sau o parte din localităţile componente, pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful 3 din Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

OUG nr. 172/2020 prevede modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare existente, încheiate potrivit legii cu operatorii regionali de apă şi canalizare, pot fi modificate, prin acte adiţionale încheiate în condiţiile legii, în vederea includerii activităţilor aferente serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are ca obiect canalizarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomerările ce nu îndeplinesc condiţiile de racordare la sistemele publice de canalizare a apelor uzate urbane