Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Tichete pentru educaţie au fost destinate programului «Şcoala după şcoală»

Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Şcoala după şcoală» dacă dispun de infrastructura şi de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe.

Pentru elevii până în clasa a IV – a inclusiv, părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, pot opta pentru obţinerea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Şcoala după şcoală.»

Tichetele pentru educaţie pe suport electronic destinate programului «Şcoala după şcoală» sunt tichete de valoare pe suport electronic finanţate din fonduri externe nerambursabile şi în completare de la bugetul de stat, destinate exclusiv acoperirii parţiale sau integrale a costurilor aferente programului al cărui scop final este de a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află elevii până în clasa a IV – a inclusiv, precum şi de a contribui la îmbunătăţirea competenţelor educaţionale dobândite de aceştia în timpul orelor de şcoală. Tichetele pentru educaţie pe suport electronic nu sunt transferabile, iar utilizarea lor în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii serviciilor educaţionale de care au beneficiat.