Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a lansat oficial Level(s)!

Comisia Europeană a lansat oficial Level(s) — cadrul european pentru clădiri durabile, care este strâns legat de obiectivele Pactului verde european („Green Deal”) referitoare la un sector al construcţiilor durabil, şi care face parte din acţiunile descrise în noul Plan de acţiune pentru economia circulară şi în Strategia privind un val de renovări.

Level(s) este conceput pentru a îmbunătăţi durabilitatea clădirilor de-a lungul ciclului lor de viaţă, ajutând profesioniştii să furnizeze clădiri mai bune şi accelerând în acelaşi timp tranziţia Europei către un model economic mai circular. 

Clădirile sunt responsabile de 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE rezultate din energie şi, dacă analizăm întregul ciclu de viaţă al clădirilor, adică nu numai utilizarea, ci şi fabricarea materialelor de construcţii, construcţia şi sfârşitul ciclului de viaţă, constatăm că acestea consumă jumătate din energia noastră. În plus, clădirile şi sectorul construcţiilor consumă aproape jumătate din toate materialele extrase, o treime din apa pe care o utilizăm şi o treime din deşeurile noastre.