Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost reglementate condiţiile pentru închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului!

În Monitorul Oficial nr. 952/2020 a fost publicată OUG nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Imobilele, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea R.A. – A.P.P.S., pot fi atribuite, contra cost, cu destinaţia de sediu, către următoarele categorii de beneficiari:
a) ministere, autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi instituţii din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat;
b) instituţii publice centrale şi locale, precum şi instituţii din subordinea acestora, altele decât cele prevăzute la lit. a);
c) partide politice, cabinete parlamentare şi europarlamentare;
d) unităţi aparţinând cultelor religioase, organizaţii sindicale, organizaţii neguvernamentale declarate de utilitate publică, conform legii.

Tarifele de atribuire a spaţiilor din imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea R.A. – A.P.P.S. către beneficiarii se stabilesc de către Consiliul de administraţie al R.A. – A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, la propunerea sucursalei care administrează imobilul, pe criterii de eficienţă economică, şi vor include obligatoriu contravaloarea amortizării imobilului, a amortizării investiţiilor proprii ale R.A. – A.P.P.S., a impozitelor şi taxelor locale, a asigurării obligatorii a imobilului, a cheltuielilor indirecte, de întreţinere şi alte servicii solicitate, înregistrate în contabilitatea regiei cu imobilul respectiv, precum şi a unei cote de profit.