Categories
Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Vor fi aduse modificări Codului muncii!

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Se introduce posibilitatea ca părţile să poată opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii, iar în raporturile angajatorului cu instituţiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.

Se completează dispoziţiile art.161 alin (2) din Codul muncii cu obligaţia de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, a copiei contractului individual de muncă/actului adiţional.

Prin prezentul act normativ se reglementează faptul că angajatorul verifică activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii, precum şi posibilitatea utilizării echipamentelor proprii ale telesalariatului dacă părţile convin astfel.