Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

A fost aprobat Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Avizele tehnice de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.