Categories
Organizare judiciară

Un proiect prevede aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări

Ministrul Sănătăţii a publicat proiectul de Hotărâre privind aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări.

În acest sens, în principal, se are în vedere că:

  • toţi furnizorii de servicii medicale care prestează servicii de vaccinare indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale, în cadrul sistemului public sau privat, şi indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, aflaţi în subordinea Ministerului Sănătăţii sau a altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, sunt obligaţi să se înregistreze ca furnizori de servicii medicale de vaccinare în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV).
  • toţi furnizorii de servicii medicale prevăzuţi mai sus au obligaţia de a asigura vaccinarea corectă a copiilor în conformitate cu prevederile OMS nr. 1234 / 2011 şi de a introduce în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) datele privind vaccinările efectuate pentru toţi copiii vaccinati, înscrişi pe listele proprii, precum şi a celor care au vârsta maximă recomandată în Calendarul Naţional de Vaccinare.