Categories
Organizare judiciară

A fost aprobat modelul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

În Monitorul Oficial nr. 938/2020 a fost aprobat Ordinul nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

A fost aprobat modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, reglementată la titlul VI capitolul V “Verificarea documentară” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) Solicitare de documente/informaţii;
b) Invitaţie pentru audiere;
c) Dispoziţie de măsuri ca urmare a verificării documentare;
d) Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare.