Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Ordonanţei privind activitatea de metrologie

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie.

Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin proiectul de act normativ se creează cadrul legal de participare a României în programele europene de cercetare-dezvoltare-inovare în metrologie aprobate şi derulate de mai multe state comunitare în programul cadru de cercetare-inovare al Uniunii Europene în vigoare.