Categories
Economie Ştiri

Normele metodologice privind atestarea specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice au fost completate

În Monitorul Oficial nr. 894/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3190/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.495/2010.

Conform acestuia, comisia are ca atribuţii principale următoarele:

a) analizează dosarele, examinează candidaţii în sesiuni de atestare şi dispune, prin hotărâre, admiterea solicitării de atestare şi emiterea certificatului de atestare pentru specialişti, experţi şi experţi tehnici, respectiv respingerea;
b) analizează dosarele unităţilor de învăţământ, ale entităţilor publice ori private care organizează forme de pregătire profesională agreate pentru atestarea în domeniul monumentelor istorice, lista cursurilor postliceale, postuniversitare, a cursurilor, atelierelor şi şantierelor de specializare, precum şi exigenţele şi competenţele pentru care acestea sunt considerate relevante şi propune înscrierea acestor forme de pregătire profesională în lista entităţilor agreate;
c) reanalizează atestatele emise persoanelor dovedite ulterior că au adus prejudicii sau au condus la distrugerea de monumente istorice;
d) reanalizează atestatele emise, la intervale de 5 ani, pe baza activităţii profesionale depuse în intervalul respectiv; persoanele atestate trebuie să facă dovada activităţii continue în domeniul protejării monumentelor istorice, prin activitate practică şi/sau ştiinţifică, inclusiv participare anuală la conferinţe, seminare, cursuri de perfecţionare în domeniul monumentelor istorice.