Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Măsuri de protecţie privind organizarea accesului în instituţia de învăţământ superior

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV – 2 a suferit recent modificări.

Organizarea accesului în instituţia de învăţământ superior va avea în vedere:
• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ superior de către persoane desemnate de conducerea instituţiei.
• Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, prin luarea măsurilor necesare: panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.
• Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite, în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.).
• Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de studenţi/cursanţi; în cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială.
• Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.).
• Căile de acces de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet vor fi menţinute deschise în timpul primirii studenţilor/cursanţilor, pentru a limita punctele de contact.
• Va fi asigurată comunicarea cu studenţii/cursanţii, în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare.
• La intrarea în clădirea instituţiei de învăţământ se recomandă să se realizeze termometrizarea cu un termometru noncontact de către o persoană desemnată, instruită în acest sens; nu vor avea acces persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3° Celsius.
• După dezinfecţia mâinilor, studenţii/cursanţii vor merge direct în sălile în care sunt programate activităţile didactice şi/sau de cercetare.