Categories
Dreptul muncii Ştiri

A crescut valoarea nominală a tichetului de masă!

Pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

S-a lansat platforma online „Sportul se Joacă”

Ca urmare a unui parteneriat Ministerul Educaţiei s-a lansat platforma online „Sportul se Joacă”. Aceasta reprezintă o platformă educaţională deschisă, de alfabetizare în sport, joacă şi mişcare, o platformă care promovează exerciţii distractive, fără a fi necesare resurse materiale speciale, cu scopul de a inspira adulţii din şara noastră să se joace „de-a sportul” cu copiii.

Categories
Internaţional Ştiri

Majoritatea europenilor sunt mulţumiţi de măsurile luate de instituțiile UE pentru a combate pandemia

Conform noului sondaj Eurobarometru standard, România se află în topul statelor membre, după Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria şi Polonia, în ceea ce priveşte procentul respondenţilor mulţumiţi de măsurile luate de instituţiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei de COVID-19 (60%), comparativ cu media europeană de 45%.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autorităţile se pregătesc de sezonul rece!

Ordinul nr. 1840/2020 a modificat alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525 – 2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013.

Categories
Alegeri Ştiri

Regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

Regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 au fost stabile prin Decizia nr. 603/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat proiectul „Start în carieră prin master didactic”

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat proiectul „Start în carieră prin master didactic” dedicat masteranzilor din cele opt universităţi care organizează, pentru prima dată, programe-pilot de studii universitare de master didactic, la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Valoarea lunară a tichetelor de creşă este de 470 lei!

În Monitorul Oficial nr. 978/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2810/2020 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2020.

Categories
Articole Drept civil

O dispoziţie din Codul de procedură civilă a fost declarată neconstituţională!

Codul de procedură civilă la art. 524 stabileşte că, contestaţia se soluţionează de către completul învestit cu judecarea cauzei de îndată sau în termen de cel mult 5 zile, fără citarea părţilor.

Aceste dispoziţii au constituit recent obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate fiind sesizată Curtea Constituţională.

Motivarea excepţiei de neconstituţionalitate

Potrivit ştirilor juridice, se arată că judecarea contestaţiei privind tergiversarea procesului de către completul învestit cu judecarea cauzei încalcă principiul “nimeni nu poate judeca propria sa cauză”.

Astfel, chiar dacă instanţa nu este parte litigantă, ea este un participant la actul de justiţie, ceea ce înseamnă că orice soluţie dată de aceasta asupra propriilor sale nelegalităţi, fie prin admiterea propriilor sale greşeli posibile sau nelegalităţi, fie prin refuzul de a-şi recunoaşte propriile erori, generează o neîncredere a justiţiabilului în actul de justiţie din cauza pierderii imparţialităţii.

Decizia Curţii Constituţionale

Curtea constată că ţine de opţiunea legiuitorului să reglementeze o procedură în două trepte (contestaţie şi plângere) sau într-o singură treaptă (contestaţie), caz în care cererea ar fi fost judecată numai de instanţa ierarhic superioară (precum în Codul de procedură penală), însă soluţiile legislative promovate în urma opţiunii realizate trebuie să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale.

Instituirea unei proceduri de judecată în două trepte, în condiţiile în care prima treaptă nu îndeplineşte exigenţele dreptului la un proces echitabil, pune judecătorul ab initio într-o situaţie obiectiv imposibilă de a-şi evalua şi judeca propria sa conduită, ceea ce demonstrează caracterul său lipsit de efectivitate.

Astfel, Constituţia protejează drepturi concrete şi efective, ceea ce înseamnă că legea nu poate reglementa proceduri ineficiente şi oţioase în vederea atingerii unui scop legitim afirmat şi urmărit ca atare; din contră, legea trebuie să înzestreze aceste proceduri cu elemente de conţinut care să asigure îndeplinirea scopului legitim pentru care au fost instituite.

Prin Decizia nr. 604/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 976/2020, a admis excepţia de neconstituţinalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale.

Categories
Ştiri Transporturi Turism

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a infrastructurii turistice

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a infrastructurii turistice a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru perioada 2020 – 2025, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 872/2020.