Categories
Protecţie socială Ştiri

A fost aprobată Norma pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală

A fost aprobată Norma pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 152/2020.

Transporturile de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, provenite din ţări terţe pot fi importate numai în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta normă.

Transporturile de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman, provenite din ţări terţe, pot intra în România numai printr-un punct de intrare, respectiv printr-un birou vamal, atunci când transporturile intră printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât punctul de intrare.