Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost modificat

Hotărârea nr. 786/2020 a modificat şi completat Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020.

Pentru asigurarea conducerii executive a CNAS, directorul general încheie un contract de management cu CNAS, care cuprinde standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, şi care se supune prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Modelul contractului de management se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie al CNAS.

Ocuparea postului de director general se face prin concurs pentru un mandat de 4 ani, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute la art. 282 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a condiţiilor specifice, care se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din acelaşi act normativ. Directorul general se numeşte prin ordin al preşedintelui CNAS.