Categories
Programe de sănătate Ştiri

Se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020 aplicabilitatea măsurilor în domeniul sănătăţii

Începând cu data de 1 octombrie 2020 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020 aplicabilitatea măsurilor în domeniul sănătăţii, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populaţiei

Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consultaţiile medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Conform OUG nr. 162/2020 biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum şi deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, al căror termen de valabilitate expiră înainte de sfârşitul anului 2020, îşi prelungesc valabilitatea până la data de 31 decembrie 2020.