Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială.

Indicatorii naţionali de incluziune socială revizuiţi şi propuşi prin proiectul de act normativ suntîn număr de 47 şi acoperă următoarele sectoare: standard de viaţă, ocuparea forţei de muncă, beneficii sociale, servicii sociale, educaţie, sănătate, locuire, participare socială şi politici zonale.

Aceşti indicatori naţionali de incluziune socială sunt comprehensivi şi echilibraţi.