Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor ANAF în domeniul sancţiunilor internaţionale

În Monitorul Oficial nr. 881/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3486/2020 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale.

În aplicarea prezentei proceduri structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală desfăşoară următoarele activităţi:
a) monitorizarea actelor internaţionale prin care se instituie sancţiuni internaţionale;
b) publicitatea şi comunicarea actelor internaţionale prin care se instituie sancţiuni internaţionale;
c) gestionarea din oficiu a informaţiilor şi soluţionarea înştiinţărilor privind persoanele sau entităţile desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale;
d) identificarea persoanelor sau entităţilor desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale şi a fondurilor sau resurselor economice deţinute de acestea;
e) analizarea informaţiilor colectate cu privire la persoanele sau entităţile desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale;
f) identificarea sau individualizarea fondurilor sau resurselor care fac obiectul sancţiunilor internaţionale;
g) emiterea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale;
h) aplicarea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale.