Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un Regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

În Monitorul Oficial nr. 879/2020 a fost publicat Ordinul nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

Regulamentul se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem şi:
a) persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport;
b) utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului, determinată de necesitatea:

(i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;
(ii) separării, dintr-un racord comun;
(iii) reamplasării acestuia;

c) unităţile administrativ – teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) şi ale alin. (61) din Lege;
d) unităţile administrativ – teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi finanţate prin fonduri nerambursabile;
e) persoanele juridice prevăzute la lit. d) şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport pentru racorduri şi SRMP;
f) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.