Categories
Economie Ştiri

Sectorul vitivinicol este sprijinit în pandemie!

În Monitorul Oficial nr. 877/2020 a fost publicat Ordinul nr. 281/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol.

În cursul exerciţiului financiar 2019 – 2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID – 19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea adresată A.P.I.A. de către acesta cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acţiunii, modificări ale programului de investiţii aprobat, cu condiţia ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 şi să nu afecteze obiectivele generale şi nici eligibilitatea niciunei părţi a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depăşită.

Prin excepţie, în cursul exerciţiului financiar 2019 – 2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID – 19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a acestuia, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiţia să fie finalizate eventualele acţiuni individuale care fac parte din programul aprobat.