Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică

A fost aprobată Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare.

Ordinul nr. 5460/2020 prevede că înscrierea candidaţilor şi susţinerea examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru elevii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, proveniţi din învăţământul liceal de stat şi particular se desfăşoară în perioada 1 – 31 mai.

Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat şi particular pot susţine probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică fără taxă, de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe de examen.