Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de OUG aflate pe agenda Guvernului!

Guvernul României are în vedere adoptarea următoarelor Ordonanţei de urgenţă:

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 510 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale pentru întreprinderi a căror activitate comerciala a fost întreruptă parţial sau total în perioada stării de urgenţă şi a stării de alerta, în contextul crizei COVID-19

5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere.