Categories
Alegeri Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

În Monitorul Oficial nr. 869/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 13/2020 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.

Declaraţiile alegătorilor care figurează în SIMPV că şi-au mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, indiferent de modul în care au fost consemnate, se înaintează, de îndată, organelor de poliţie.

Persoanele şi organismele electorale implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal din dosarele de candidatură şi din listele de susţinători, prevăzute de prezenta metodologie, au obligaţia să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), inclusiv în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor.