Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se doreşte interoperabilitatea între Instituţiile de Asigurări Sociale din România

Casa Naţională de Pensii Publice a organizat în perioada 30 august – 9 septembrie 2020 Cursul de instruire tehnică a utilizatorilor RINA, curs derulat în cadrul proiectului “Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)” – finanţat prin Programul CEF TELECOM 2016 de Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele a Comisiei Europene (INEA).

RINA este aplicaţia software dezvoltată de Comisia Europeană şi pusă la dispoziţia statelor membre pentru gestionarea cazurilor de securitate socială, componentă a platformei informatice paneuropene EESSI (Schimbul Electronic de Informaţii privind Securitatea Socială), ce va înlocui comunicarea pe suport hârtie între peste 10.000 de instituţii competente din 32 de state membre UE şi SEE.