Categories
Alegeri Ştiri

Metodologia depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

În Monitorul Oficial nr. 862/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 12/2020 privind aprobarea Metodologiei întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Metodologia reglementează procedura întocmirii şi depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi documentele pe care trebuie să le conţină şi să însoţească dosarele de candidatură pentru funcţiile de senator şi deputat.

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi depun dosare de candidatură la Biroul Electoral Central sau la birourile electorale de circumscripţie competente, după caz, pe suport hârtie şi/sau pe suport informatic.