Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Instrucţiuni privind acceptarea donaţiilor în sistemul administraţiei penitenciare

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate pot primi fonduri băneşti sau bunuri, cu titlu de donaţie, dar manual sau sponsorizare, în condiţiile legii.

Darul manual poate avea ca obiect doar bunuri materiale (în natură). Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual.

Decizia nr. 560/2020 prevede Instrucţiunile privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor în sistemul administraţiei penitenciare.