Categories
Medici/personal medical Ştiri

Eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical

Avizul de exercitare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se eliberează anual, la cerere.

Hotărârea nr. 5/2020 prevede că avizul anual se eliberează la data începerii activităţii profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:
a) asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzute legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moaşă;
b) plata cotizaţiei la zi;
c) realizarea numărului minim de credite de educaţie profesională continuă pe anul în curs.