Categories
Programe de sănătate Ştiri

A fost aprobat Codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate

Codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate atestaţi de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate stabileşte principii şi reguli morale şi de conduită profesională la care aderă toţi evaluatorii de servicii de sănătate, înscrişi în Registrele evaluatorilor.

Ordinul nr. 326/2020 a aprobat Codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate.

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru persoanele care deţin atestat de evaluator valabil.

Rolul Codului de conduită este să ghideze comportamentul moral şi profesional al evaluatorilor, atât în timpul activităţii profesionale, cât şi în afara acesteia (în măsura în care afectează imaginea instituţiei).