Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educaţie a lansat apelul de selecţie destinat cadrelor didactice care doresc să facă parte din Corpul de profesori evaluatori

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat prin Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), apelul de selecţie destinat cadrelor didactice care doresc să facă parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN).

CPEECN se constituie ca grup de profesori, organizaţi pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel naţional şi urmează să evalueze, într-o manieră unitară ţi eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naţionale (evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ şi concursul naţional de ocupare a posturilor didactice – titularizare).