Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat:

– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.