Categories
Organizare judiciară

Un proiect prevede modificarea autorizării funcţionării unităţilor emitente de tichete

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Prezentul proiect de ordin reglementează următoarele aspecte principale:

  • autorizarea unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specific;
  • în situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii  de autorizare şi pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational. Sociatatea are însă obligația ca, înaintea începerii activităţii, să notifice Ministerul Finanţelor Publice cu privire la intenţia de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.