Categories
Economie Ştiri

Se acordă sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural

Ordinul nr. 1057/2020 a aprobat schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 4 “Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 “Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”.

Activităţile eligibile care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
– asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor sociale;
– decontarea de către administratorul schemei de minimis a sumelor aferente funcţionării întreprinderilor sociale,
    în cadrul proiectelor finanţate conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice “Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferent Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 (POCU 2014 – 2020), axa prioritară 4 “Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 “Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, coroborat cu încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiţii specifice “Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural”