Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Justiției va beneficia de rezerva de performanţă

Ministerul Justiției (MJ) va beneficia de rezerva de performanţă prevăzută în Memorandumul de Înţelegere încheiat între România şi Regatul Norvegiei privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 prin creşterea sumei programului „JUSTIŢIE” cu 3.700.000 Euro, rezultând astfel o alocare financiară de 48.700.000 euro.

Fondurile suplimentare vor permite MJ, în calitate de Operator de program, finanţarea a trei noi proiecte predefinite în următoarele domenii de intervenţie: servicii corecţionale, bună guvernanţă, respectiv combaterea violenţei domestice şi violenţei bazată pe deosebirea de gen.