Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.

Hotărârea nr. 1/2020 prevede că, candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.

În realizarea atribuţiilor ce revin birourilor şi oficiilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului sau al oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz.

Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau al mai multor birouri sau oficii electorale constituite la aceleaşi alegeri.