Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are ca principal scop stabilirea, corespunzător progresului tehnic actual şi ţinând seama de valorile-limită orientative stabilite la nivel european, a valorilor-limită de expunere profesională de la nivel naţional pentru agenţii chimici, cancerigeni sau mutageni, precum şi completarea activităţilor cu risc cancerigen sau mutagen, prevăzute în cele trei Directive (UE) (2019/130, 2019/983 şi 2019/1831).