Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul Ministerului Transporturilor a fost suplimentat!

OUG nr. 161/2020 a completat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare.

Suma de 130.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor la capitolul 84.01 – Transporturi, subcapitolul 84.01.01 – Administraţie centrală, titlul 72 – Active financiare, articolul 72.01 – Active financiare, alineatul – 72.01.01 Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale, se alocă pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. – Călători» – S.A.