Categories
Alegeri Ştiri

Ce indemnizaţii vor primi preşedinţii birourilor electorale?

Au fost stabilite cheltuielile necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

Hotărârea nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

Pentru activitatea desfăşurată în cadrul organismelor electorale şi pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizaţii:

a) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;
b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), dar nu mai mult de 3 zile;
c) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai birourilor electorale de circumscripţie;
d) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii oficiilor electorale, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai oficiilor electorale;
e) 100 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni, dar nu mai mult de 5 zile;
f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale, precum şi pentru statisticienii acestora;
g) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedintele Biroului Electoral Central, locţiitorul acestuia şi ceilalţi membri ai Biroului Electoral Central.