Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ministerul Justiţiei a finalizat trei noi proiecte de lege!

Ministerul Justiţiei a finalizat trei noi proiecte de lege dintr-un pachet de legi mai amplu:

Proiect de Lege privind reguli speciale de procedură pe perioada Pandemiei SARS-CoV-2 ”Justiţie în Pandemie”

Proiectul introduce măsuri specifice şi temporare în cadrul procedurilor civile şi penale, menite, pe de o parte să protejeze sanitar participanţii la activităţile judiciare (cetăţeni justiţiabili, magistraţi, avocaţi, personal de specialitate etc) şi, pe de altă parte, să asigure desfăşurarea acestor proceduri într-un mod nestingherit.

Proiect de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, concursul de admitere în magistratură „Mica reformă a INM”

Proiectul pune în acord legislaţia în materia concursurilor de admitere în magistratură, de admitere la Institutul Național al Magistratuirii, de absolvire a Institutului şi a examenului de capacitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 121/2020.

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) „Proiectul EPPO”

Proiectul instituie măsuri de asigurare a punerii în aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/1.739 în dreptul naţional, cum ar fi cele în materie procesual penală şi cele de cooperare internaţională în materie penală.