Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat

În Monitorul Oficial nr. 834/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 – 2020.

Pentru admiterea în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1), lit. e) şi e1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Absolvenţii clasei a VIII – a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022.