Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Organizarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal pentru organizarea şi funcţionarea Muzeul Ororilor Comunismului în România, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, înfiinţată prin Legea nr. 157/2019 privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România.

Proiectul de act normativ cuprinde dispoziţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a Muzeului, stabileşte activităţile specifice obiectului său de activitate, modul în care este exercitată conducerea acestuia, rolul şi structura Consiliului Administrativ şi al Consiliului Știinţific, modul de finanţare al activităţii Muzeului precum şi regimul juridic al patrimoniului muzeal.