Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Hotărârea pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 830/2020 a fost publicată Hotărârea nr.747/2020 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Hotărârea aprobă modificarea codului de clasificaţie, caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea unor case de asigurări de sănătate din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.