Categories
Ştiri Transporturi

A fost aprobat statutul personalului feroviar

Legea nr. 195/2020 reglementează statutul personalului feroviar şi cuprinde prevederi referitoare la:
a) raporturile de muncă ce se stabilesc între unitatea cu specific feroviar şi personalul feroviar angajat în cadrul acesteia, inclusiv drepturile, obligaţiile şi răspunderile acestora;
b) formarea iniţială şi continuă a personalului feroviar;
c) condiţiile specifice şi modalităţile de ocupare a funcţiilor, precum şi condiţiile specifice şi modalităţile de eliberare din aceste funcţii, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului feroviar;
d) criteriile de acordare a distincţiilor.

Personalul feroviar, definitivat pe post, beneficiază de stabilitate în serviciu, conform dispoziţiilor prezentei legi.

Personalul feroviar are un statut special conferit de natura şi condiţiile specifice de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, a riscurilor meseriei care îi pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică.