Categories
Social Ştiri

Tinerii fermieri beneficiază de ajutor pentru a-şi dezvolta propia afacere

Măsura de sprijin adresată instalării tinerilor fermieri este generată de contextul depopulării şi îmbătrânirii populaţiei din zonele rurale şi al necesităţii încurajării tinerilor cu studii şi/sau experienţă în sectorul agricol care decid să dezvolte propria fermă, facilitând astfel transferul între generaţii.

Agenţia Domeniilor Statului (ADS) deţine în administrare o suprafaţă totală de teren cu destinaţie agricolă de 177.083,572 ha aflată în domeniul public al statului, din care 8.887,3435 ha aflată în domeniul public al statului, liber de contract, neînscris în cartea funciară.

OUG nr. 154/2020 prevede că Agenţia Domeniilor Statului poate încheia contracte de concesiune şi poate întocmi inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului pe care le are în administrare în vederea concesionării, fără înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, până la finalizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.