Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Procedura de distribuire a dispozitivelor electronice din cadrul Programului naţional “Şcoala de acasă”!

250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional “Şcoala de acasă”.

Ordinul nr. 4738/2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin Programul naţional “Şcoala de acasă” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 814/2020.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă necesarul de 250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional “Şcoala de acasă” pentru: elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi şi cu frecvenţă (respectiv clasa pregătitoare, clasele I – XII, şcoala profesională), înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate; elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi pentru elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

De acest ordin beneficiază şi elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID – 19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Pentru această categorie de beneficiari se alocă un număr de 20.495 de bucăţi/dispozitive electronice cu conexiune la internet din totalul de 250.000 de bucăţi.

La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean şi al municipiului Bucureşti se constituie o comisie de implementare a programului formată din 3 – 5 membri, desemnaţi prin decizie a inspectorului şcolar general.

Criteriile generale pentru selecţia primară a beneficiarilor programului sunt:
a) elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi cu frecvenţă (clasa pregătitoare, clasele I – XII, şcoala profesională), înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ de stat;
b) elevii proveniţi din medii defavorizate.

Criteriile specifice pentru selecţia beneficiarilor programului sunt:
a) elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
b) elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
c) elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID – 19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Distribuirea dispozitivelor electronice cu conexiune la internet către beneficiarii programului se va realiza în baza unei cereri scrise şi a unei declaraţii pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului, dacă este major, potrivit căreia familia sau potenţialul beneficiar, după caz, nu deţine niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Potrivit noutăţilor legislative, unitatea de învăţământ va încheia cu părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului sau, după caz, cu elevul major un contract de comodat care are ca obiect darea în folosinţă gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet.

Durata contractului de comodat este de un an şcolar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învăţământ respectivă.