Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România şi Serbia au semnat un Acord privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere

Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia au semnat un Acord privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere.

Scopul acordului este cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere pentru rezolvarea de comun acord a tuturor aspectelor pentru care sunt interesate ambele sau una dintre părţi, precum şi stabilirea condiţiilor organizatorice, instituţionale şi economice de cooperare.

Părţile, în scopul realizării obiectivelor acordului, cooperează în baza principiilor egalităţii, suveranităţii, integrităţii teritoriale, reciprocităţii, avantajului reciproc şi cu bună – credinţă.